Untitled Document

หลังคามุงแฝก


ทุกวันนี้"แฝก" เป็นหญ้าที่ได้รับการสงเสริมให้ปลูกกันมากบนพื้นที่ไหล่เขา เนื่องจากสามารถกันดินเซาะทะลายได้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการนำมาใช้ทำวัสดุมุงหลังคา

ประเทศในแถบเอเซียอาคเนย์ทุกประเทศในอดีตและปัจจุบัน ยังคงนิยมใช้แฝกมุงหลังคาเพราะแฝกเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ประหยัด และสวยงาม

ความประหยัดในการใช้แฝกนั้นมีหลายประการ แฝกมีราคาถูกกว่าวัสดุมุงชนิดอื่น ประการที่สอง แฝกมีน้ำหนักเบาจึงไม่จำเป็นต้องใช้โครงหลังคาที่มีขนาดใหญ่สามารถใช้ไม้ไผ่เป็นจันทันได้อย่างสบายทำให้สามารถประหยัดโครงสร้างไปได้มาก

ส่วนในเรื่องความสวยงาม แฝกเป็นวัสดุธรรมชาติ มีพื้นผิวที่ละเอียด เมื่อนำมามัดติดกันเป็นผืนจะมีลักษณะแน่น มุงใหม่จะมีสีทอง แล้วกลายเป็นสีน้ำตาลแก่เมื่อผ่านแดดและฝนไปหลายฤดูกาล แต่ก็ยังคง ความงาม ไว้ได้เป็นอย่างดี

การมุงแฝกในประเทศไทย มักมุงแบบชั่วคราวไม่ถาวร เนื่องจากหลังคาแฝกมักใช้กับเรือนสำหรับชาวบ้าน หรือเรือนที่ไม่สำคัญทำให้พัฒนาการในการมุงหลังคาแฝกไม่สู่จะสูงนักเหมือนอย่างบางภูมิภาค เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือบาหลี ที่พัฒนาการของแฝกไปได้ไกลมาก เพื่อความคงทนรวมทั้งเพื่อความสวยงาม จึงมีการพัฒนาการมุงอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้ไม่เพียงแต่บ้านของสามัญชนธรรมดาที่มุงแฝก ยังมีอาคารสำคัญต่างๆ มากมายที่ใช้แฝกเป็นวัสดุมุง เช่น วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ

สถาปนิกไทยบางคนนิยมใช้แฝกในกาารมุงหลังคาโดยเฉพาะอาคารประเภทResort Hotel ซึ่งมักอยู่ตามชายฝั่งทะเล หรือตามขุนเขา เพื่อเสริมบรรยากาศของธรรมชาติ ดูเป็นอาคารท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้มุงด้วยวิธีการถาวร จึงทำให้อาคารดูไม่สง่าเท่าที่ควร

โชคดีสำหรับพื้นที่นอกเขตเทศบาลที่พ้นกฎเทศบัญัญติ ห้ามใช้หลังคาที่มุงด้วยจาก
( เนื่องจากหลีกเลี่ยงปัญหาไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในอดีตจนเป็นปัญหาบ้านเมืองอยู่ช่วงหนึ่ง ) ทำให้สามารถใช้วัสดุชนิดนี้มุงหลังคา
มิฉะนั้นเราคงไม่มีโอกาสได้นอนเรือนแฝกอีกแล้ว